Ons doel

Onze NGO bestaat officieel al 11 jaar in Oeganda, ze is gevestigd in het district Kyotera in het dorpje Kalisizo tegen de stad Massaka.

We willen een voorbeeldfunctie uitdragen. Vanuit de structuur die we de kinderen aanbieden, leren we hen op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om te gaan.  We leren ze te houden aan afspraken en procedures van de school, verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te handelen, weerbaar en zelfredzaam te zijn.

Het creatieve vlak, alsook sport, spel en muziek, zijn in onze school even belangrijk dan het algemene onderwijs. We willen onze kinderen een compleet aanbod aanbieden om hun mogelijkheden te laten ontplooien. We willen systematisch aandacht voor vorderingen in ontwikkeling van onze leerlingen bewerkstelligen.

Ons onderwijs is niet alleen gericht op de overdracht van kennis, ook affectie en het thuisgevoel van elk kind zijn zeer belangrijk. Wij streven een bredere ontwikkeling na, waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van de creativiteit en ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Onze kinderen moeten kunnen uitgroeien tot volwaardige mensen en wij helpen hen daarbij.

We bieden rijk, uitdagend onderwijs aan, waarin de leerling wordt geprikkeld zichzelf te ontwikkelen vanuit gestelde doelen. Het beleid wordt uitgezet door de school, en ouders en voogden (guardians) worden actief betrokken bij de school en het onderwijsproces.

Wij helpen ook de “guardians“, de mensen die de weeskinderen een thuis geven. Dit zijn dikwijls grootmoeders of grootvaders, ooms, tantes, zussen of broers, of soms gewoon vreemde mensen die zich ontfermen over het lot van deze kinderen. We helpen ze met kleding, matrassen, dekens, medicijnen en andere benodigdheden. We betrekken ze ook in ons schoolproject, om ze uit hun uitzichtloze situatie te halen.

We werken ook samen als een team, en dit met de persoonlijke kracht van elke leraar. Teamwork is een must, door een goede communicatie verkleinen wij de fouten en ongemakken. Een school is een team.

En natuurlijk is ook een goede daadkrachtige directie nodig, dit is een voorwaarde om een goede school uit te bouwen. Dit met een ervaren hoofdleraar, die een helder taakbeleid voert, goede planningen maakt, teamleden betrekt, besluiten neemt, collega’s aanspreekt en besluiten bewaakt.

De taak van onze directie heeft dan ook de bedoeling zeer nauw samen te werken met in de eerste plaats de hoofdleraar, maar natuurlijk met elk werkend lid van ons schoolteam .