De school

“Home is where the heart is…”

Cara Nova Rainbow Center ‘ Canorce ‘ is een Belgische VZW die staat voor ontwikkelingshulp en
ontwikkelingssamenwerking in Oeganda. Er is ook een NGO gesticht in Oeganda met dezelfde naam.

• Doel: weeskinderen het recht geven op onderwijs, gezondheid en maatschappelijke
ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk en zedelijk, zoals voorzien in het Verdrag inzake
de Rechten van het Kind.

• Ook hun ‘guardians ‘, de pleegouders of verzorgers van de weeskinderen, worden mee
betrokken in de werking, verzorgd en geholpen op verschillende vlakken .

HET BEGIN

Onze organisatie bestaat officieel al 9 jaar in Oeganda en is gevestigd in het district Kyotera in het dorpje Kalisizo tegen de stad Masaka in het zuiden van Oeganda.

‘Cara Nova Rainbow Center’ wil vooral weeskinderen een kans geven op een betere toekomst. Wij respecteren de eigenheid van de lokale traditionele cultuur. Zo willen wij in deze regio verbetering van de gezondheidszorg en een verhoging van de levensstandaard bekomen . Er wordt samengewerkt met lokale partners zoals Kerk, gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie.

Wij steunden in de voorbije jaren 129 weeskinderen, waarvan  108 in de lagere school en 18 in het secundair onderwijs en 3 aan de universiteit.  We betaalden hun schoolgeld per trimester, alsook  boeken, pennen, potloden, schoenen en het uniform per weeskind.  De kinderen werden  ondergebracht in 2 kwalitatief goede  scholen.  Hun “guardians”  (de pleegouders) werden geholpen met matrassen, kleding, voedsel en ondersteund op vlak van gezondheid.

Door het aanslepend conflict in het noorden van Oeganda en de aidsproblematiek is het aantal weeskinderen de laatste jaren enorm gestegen. Van de daaruit ontstane epidemie sterven er dagelijks vele jonge moeders en vaders. Op deze manier krijgen we een sterke groei van wezen en meer en meer aanvragen van weeskinderen om naar school te mogen gaan.

EEN STAP VERDER GAAN

Daarom wilden we nog een stap verder gaan met ons project. We wilden onze eigen school bouwen om meer kinderen  een kans te kunnen geven. Want de totale onkosten per kind/per jaar bedragen gemiddeld € 450,00 en dit hield onze verdere groei tegen. We wilden de vaste kosten drukken .

Het oprichten van onze school in 2017, met internaat, maakt het nu mogelijk om weeskinderen beter op te volgen. Getracht wordt om weeskinderen uit de regio een toekomst te geven, door educatie en algemene ontwikkeling , maar ook door hen een echte thuis te geven.

Bij de opening van onze school in 2017 hadden we  416 kinderen waaronder  bijna 200 weeskinderen. Het was dus een onverhoopt groot succes.  Als nieuwe school hebben we 3 kleuter klassen en, zoals de wet hier voorschrijft, 5 lagere schoolklassen. Dit jaar is het 6de studiejaar erbij gekomen en in 2019 het 7de jaar. (In Oeganda telt de lagere school 7 studiejaren.)

We hebben een goed team van allemaal lokale mensen, bestaande uit 16 leraars en 23 andere werkkrachten (voor keuken, onderhoud, bewaking, verzorging …).  We hebben mooie gebouwen in een prachtige omgeving kunnen realiseren , en vooral fantastische kinderen.  Iedereen geeft het beste van zichzelf in onze school.

2017 werd vooral een jaar om van te leren  . Het was goed, maar we hebben correcties en aanpassingen moeten doen in de loop van het jaar.  Een school openen van niets, met niemand, en in 6 dagen 420 leerlingen opvangen, waarvan 220 internen, was geen sinecure, maar het is fantastisch te zien welke resultaten we al geboekt hebben met in feite bijna zo goed als de helft straatkinderen.

We zijn nu in het begin van de 3de trimester van 2018 en alles verloopt veel vlotter.  We kennen nu iedereen veel beter, zowel onze staf als onze kinderen, en ook alle onkosten. Het budget zal nu beter overeenkomen met wat we gepland hebben. Het gaat dus steeds beter.  We werken er samen aan.

In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van wat er reilt en zeilt in onze school in Oeganda, sinds het begin van het schooljaar 2018.

Schoolkalender: 

Start schooljaar:  4 Februari 2018

 • 1ste trimester : van 4/2 tot 5/5
 • 2de  trimester: van 28/5 tot 24/8
 • 3de  trimester: van 17/9 tot 7/12 (einde schooljaar)

Bezoekdagen en oudervergaderingen:

Op bezoekdagen kunnen ouders en pleegouders hun kinderen bezoeken,  rapporten bekijken en vragen stellen.  Er is ook een warme maaltijd voorzien.

 • De 1ste bezoekdag was op 17 maart.
 • De 2de bezoekdag was op 14 juli. Deze was gekoppeld aan een (pleeg)ouder vergadering waarin we een presentatie hebben gegeven over onze schoolactiviteiten en feedback hebben gekregen . Er was een fantastische toeloop, we konden meer dan 320 (pleeg)ouders verwelkomen .

Leerlingen en weeskinderen

Eind 2017 waren er 416 leerlingen. We zijn in 2018 gestart met 442 leerlingen, 193 niet betalende weeskinderen en  249 betalende kinderen. Er zijn  206 meisjes en 236 jongens – 230 interne en 212 externe.

Dit schooljaar 2018 hebben we spijtig genoeg geen nieuwe weeskinderen kunnen aannemen  omdat we aan het einde van vorig schooljaar een groot verlies boekten.

Natuurlijk is het de bedoeling en het diepste verlangen van onze school meer weeskinderen een kans te kunnen geven, maar het moet ook financieel haalbaar zijn. Enkele grote sponsors hebben tot nu nog niet betaald. Daarom hebben we beslist dit schooljaar geen risico’s te nemen, en enkel betalende kinderen in te schrijven. Door deze keuze te maken, hebben we tot aan het einde van het 2de trimester nog geen verliezen mogen noteren, waardoor we heel blij zijn dat we onze school op die manier gezond hebben kunnen houden op financieel gebied. We willen geen onnodige risico’s nemen en we willen onze beloftes kunnen nakomen.

We zoeken natuurlijk nieuwe sponsors om ons budget voor de weeskinderen te kunnen opdrijven. We zijn nog op zoek naar mensen die zich kunnen bezig houden met het actief zoeken naar nieuwe sponsors (privé personen en/of zelfstandigen/bedrijven).  Dit is dan ook meteen een oproep naar mensen die ons willen helpen op dat gebied. We zoeken ook mensen die een etentje of een speciale avond willen inrichten ten voordele van onze school, en ook dit is niet gemakkelijk te vinden. Maar we blijven verder zoeken. Het spreekt vanzelf dat dit moet groeien want we zijn nog maar in ons 2de jaar .

Leraars en personeel

 • We hebben dit nieuwe schooljaar 3 leraars vervangen en hebben een DOS (Director of Studies) aangesteld die de leraars begeleidt en controleert.  Ook 2 ‘matrons’, oppassers voor in de slaapzalen, zijn vervangen.

Het loopt nu veel vlotter, zowel in het leraarsteam als in de slaapzalen. We hebben echt goede mensen gevonden die een hart hebben voor hun taak en zich willen inzetten voor onze school.

Sport en extra activiteiten

Hier In Oeganda is onderwijs hoofdzakelijk gericht op academische vorming.  Dat is echter niet onze visie. Cara Nova staat ervoor dat we onze kinderen een algemene opvoeding meegeven.  We willen dat onze kinderen niet alleen studeren, maar ook levenslessen en waarden meekrijgen en zich ook op sportief en creatief vlak kunnen ontwikkelen. Daarom gingen wij op zoek naar mensen die een meerwaarde zijn voor onze school en onze kinderen.  We hebben er lang naar gezocht, maar nu hebben we de juiste mensen gevonden.

 • We hebben een sport- en dansleraar aangenomen. Hij komt op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur .
 • Op zondag komt nu ook een priester met 3 begeleiders scoutsactiviteiten organiseren. We zijn samen ook al naar een scoutskamp gaan zien, het was de moeite waard.

Veiligheid

 • De school ligt kort bij een drukke baan. Daarom worden onze kinderen nu door een leraar tot aan de grote baan begeleid en ook overgezet, om de veiligheid van de kinderen te verzekeren.  De school heeft ook verkeersborden aangevraagd langs de kant van de weg, verkeersdrempels en een zebrapad .

Water

 • We hebben eindelijk en God zij dank onze officiële watervergunning bemachtigd. Na 3 jaar zwoegen en zweten hebben we ze toegewezen gekregen. Bijna alles was al 2 jaar aanwezig, een geboorde put, een professionele pomp, al de leidingen, maar tot nu kregen we geen toestemming om ze operationeel te maken. We zijn zelfs tot bij de Minister van Water moeten gaan om de vergunning met hand en tand te verdedigen. We zijn dus zeer verheugd, onze lokale administratieve mensen hebben wonderen verricht. Nu sparen we veel kosten uit, we kunnen alle watervoorzieningen zoals douche en toiletten terug aansluiten.

We hangen ook niet meer af van de weersomstandigheden voor onze lokale groententeelt. We kunnen nu naar 2 of 3 oogsten per jaar gaan .                                                                                                                                       Er moeten wel nog speciale watermeters en een waterteller komen en we moeten nog een ‘power house’ over de geboorde put bouwen . Er moet nog voor elektriciteit gezorgd worden om onze pomp actief te kunnen maken. Weet wel de water containers zijn 300m verwijderd van onze bron .

Investeringen die we hebben kunnen realiseren in 2018

 Dankzij de hulp van onze sponsors hebben we deze projecten kunnen realiseren :

 • In de grote vakantie na het schooljaar 2017 (december-januari) hebben we een lerarenslaapzaal gebouwd. Er kunnen nu constant 10 leraars blijven slapen in onze school. Dit heeft het voordeel dat leraars na de schooluren meer controle hebben over onze kinderen, vooral in het weekend. De leraars moeten ook geen verplaatsingen meer maken van en naar de school, zodat ze ook niet meer te laat kunnen komen.
 • We hebben ook onze nieuwe afsluiting en inkom kunnen bouwen en afwerken , dankzij u beste sponsors .
 • Cara Nova Rainbow Center heeft vanaf dit schooljaar een stuk vruchtbaar land gehuurd om maïs en bonen te planten en onze eigen oogst te hebben. Dit spaart per semester veel uit in ons voedselbudget. Het land ligt op een 50km van de school in een dal waar altijd water voorhanden is. De oogsten zijn goed, maar vooral goedkoop, anders zijn we afhankelijk van de marktprijzen van maïs en bonen en die kunnen enorm schommelen en de hoogte ingaan.
 • Cara Nova Rainbow Center heeft op 25/4 een nieuw stuk grond aangekocht. Dit perceel bevindt zich tegenover de school. Het was een buitenkans die we niet konden laten voorbij gaan. Nu zijn we zeker dat er niemand tegenover onze school kan bouwen, het is al beplant met  koffie en bananenbomen.

Toekomstplannen voor nieuwe investeringen dit schooljaar

We zoeken nog sponsoring en nieuwe sponsors voor de verdere groei en uitbouw van onze school.

 • Aan het einde van dit schooljaar zouden we graag de capaciteit van onze slaapzalen kunnen verdubbelen wat betreft interne kinderen. Onze huidige slaapzalen zitten propvol. Wij stimuleren het boarding gebeuren, omdat we zo meer controle en meer opvoedingswaarden kunnen meegeven aan de leerlingen. Deze investering zal ongeveer 27000€ kosten , maar ze is toekomstgericht echt nodig om de aanvragen te kunnen voldoen .

       Wat hebben we nog nodig voor de uitbreiding van onze school  :

 • Uitbreiding van onze klassen : schoolbanken + schoolmateriaal .
 • Meer voeding .
 • Nieuwe bedden, matrassen + lakens, dekens .

Opstarten van 3 nieuwe projecten om ons bestaan te verzekeren

 • Omdat we in de toekomst zoveel mogelijk zelfredzaam willen worden, op onze eigen benen willen staan , willen we 3 nieuwe projecten opstarten die ons een vast inkomen kunnen garanderen . We hadden onze eigen geboorde waterput , maar nu hebben we de vergunning gekregen, en zo hebben we nu ons eigen gratis water, en dat betekent  hier in Afrika “leven” en mogelijkheden .
 • Daarom willen we een varkens – en viskwekerij opstarten in onze school , en ons water verkopen aan omliggende bedrijven en scholen . Cara Nova wil zo een vast inkomen creëren voor onze school. We zijn nu bezig deze projecten voor te bereiden , en doen volop research op alle gebied om voor geen verrassingen te komen staan . Maar hiervoor hebben we natuurlijk ook een startkapitaal nodig .

Sponsoring : hoe en wat ?

Beste mensen , we hebben u echt nodig om ons verder bestaan te garanderen, om onze school en kinderen een toekomst te kunnen geven en om ons project te laten groeien.  We vragen oprecht uw steun, open uw hart en sponsor een weeskindje of ons project .

Voor zelfstandigen of bedrijven is er een factuur te verkrijgen voor hun totale sponseringbijdrage die 100% fiscaal aftrekbaar is.

Vanwege onze kleine en recente organisatie, is het niet mogelijk is om een fiscaal attest te leveren voor bijdragen van privé personen ( hopelijk wel mogelijk in de toekomst ).

U kan er ook van op aan dat 100% van uw bijdrage besteed wordt ten bate van onze kinderen in Oeganda.  Onze niet-Oegandese medewerkers (in België en Oeganda) zijn vrijwilligers.

 • Is er een sponsor of een niet sponsor , die ons graag zou willen komen bezoeken om een kijkje te komen nemen in onze school ? U bent van harte welkom.  Indien u geïnteresseerd bent, geven wij met veel plezier meer inlichtingen.
 • Zijn er ouders die hun kind op stage of bezoek zouden willen laten komen ? Ook dit is mogelijk. Er moeten in dat geval natuurlijk wel duidelijke afspraken gemaakt worden.  Aarzel echter niet  om ons te contacteren voor meer info

Alvast hartelijk dank aan iedereen die Cara Nova een warm hart toedraagt en ons project geholpen en gesteund heeft en/of wil (blijven) ondersteunen .

VZW Cara Nova Rainbow Center – Kliniekstraat 48 – 9050 Gent Brugge
www.canorce.org  info@canorce.org

BE34 7350 4156 5090
0477/25 71 72 of 0498/45 34 19