De school

“Home is where the heart is…”

Cara Nova Rainbow Center ‘ Canorce ‘ is een Belgische VZW die staat voor ontwikkelingshulp en
ontwikkelingssamenwerking in Oeganda. Er is ook een NGO gesticht in Oeganda met dezelfde naam.

• Doel: kansarme kinderen, vooral weeskinderen en kinderen uit eenouder gezinnen, het recht geven op onderwijs, gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling, zowel lichamelijk, geestelijk en zedelijk, zoals voorzien in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

• Ook hun ouders en de ‘guardians ‘, de pleegouders of verzorgers van de weeskinderen, worden mee
betrokken in de werking, verzorgd en geholpen op verschillende vlakken .

HET BEGIN

Onze organisatie bestaat officieel al 9 jaar in Oeganda en is gevestigd in het dorpje Kalisizo in het district Kyotera in het zuiden van Oeganda, onder de evenaar.

‘Cara Nova Rainbow Center’ wil arme kinderen een kans geven op een betere toekomst. Wij respecteren de eigenheid van de lokale traditionele cultuur. Zo willen wij in deze regio verbetering van de gezondheidszorg en een verhoging van de levensstandaard bekomen . Er wordt samengewerkt met lokale partners zoals Kerk, gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie.

Voor 2016 sponserde onze organisatie 129 kinderen, waarvan 108 in de lagere school en 18 in het secundair onderwijs en 3 aan de universiteit.  We betaalden hun schoolgeld per trimester, alsook boeken, pennen, potloden, schoenen en uniform.  De kinderen werden ondergebracht in 2 kwalitatief goede scholen.  Hun ouders of “guardians” (de pleegouders) werden geholpen met matrassen, kleding, voedsel en ondersteund op vlak van gezondheid.

Door het aanslepend conflict in het noorden van Oeganda en de aidsproblematiek is het aantal (half) weeskinderen de laatste jaren enorm gestegen. Van de daaruit ontstane epidemie sterven er dagelijks vele jonge moeders en vaders. Op deze manier krijgen we een sterke groei van wezen en halfwezen en meer en meer aanvragen van deze kinderen om naar school te mogen gaan.

EEN STAP VERDER GAAN

Daarom wilden we nog een stap verder gaan met ons project. We wilden onze eigen school bouwen om meer kinderen  een kans te kunnen geven. Want de totale onkosten per kind/per jaar bedragen gemiddeld € 450,00 en dit hield onze verdere groei tegen. We wilden de vaste kosten drukken .

Het oprichten van onze school in 2017, met internaat, maakt het nu mogelijk om de kinderen beter op te volgen. Getracht wordt om kansarme kinderen uit de regio een toekomst te geven, door onderwijs en algemene ontwikkeling , maar ook door hen een echte thuis te geven.

Bij de opening van onze school in 2017 hadden we  416 kinderen waaronder bijna 150 kansarme kinderen. Het was dus een onverhoopt groot succes.  Als nieuwe school hadden we 3 kleuterklassen en, zoals de wet hier voorschrijft, 5 lagere schoolklassen. In 2018 is het 6de studiejaar erbij gekomen en in 2019 het 7de jaar. (In Oeganda telt de lagere school 7 studiejaren.)

Ondertussen hebben we een goed team van allemaal lokale mensen, bestaande uit 29 leraars en 28 andere werknemers (voor administratie, keuken, onderhoud, bewaking, verzorging …).  We hebben mooie gebouwen in een prachtige omgeving kunnen realiseren , en vooral fantastische kinderen.  Iedereen geeft het beste van zichzelf in onze school.

Het is de bedoeling en het diepste verlangen van onze school om zoveel mogelijk arme kinderen een kans te kunnen geven.

Iedereen is welkom

Cara Nova Rainbow Shool is een katholieke school en we hebben onze eigen kapel voor de wekelijkse erediensten.  We verwelkomen echter kinderen en personeel van alle geloofsovertuigingen.
Zo zijn bijvoorbeeld 10 à 15% van de kinderen en enkele personeelsleden moslim, en is er voor hen een wekelijks bezoek aan de plaatselijke moskee voorzien.

Sport en extra activiteiten

Hier In Oeganda is onderwijs hoofdzakelijk gericht op academische vorming.  Dat is echter niet onze visie. Cara Nova staat ervoor dat we onze kinderen een algemene opvoeding meegeven.  We willen dat onze kinderen niet alleen studeren, maar ook levenslessen en waarden meekrijgen en zich ook op sportief en creatief vlak kunnen ontwikkelen. Daarom gingen wij op zoek naar mensen die een meerwaarde zijn voor onze school en onze kinderen.  We hebben er lang naar gezocht, maar nu hebben we de juiste mensen gevonden.

Veiligheid

  • De school ligt kort bij een drukke baan. Daarom worden onze kinderen nu door een leraar tot aan de grote baan begeleid en ook overgezet, om de veiligheid van de kinderen te verzekeren.  De school heeft ook verkeersborden aangevraagd langs de kant van de weg, verkeersdrempels en een zebrapad.

Sponsoring : hoe en wat ?

Beste mensen , we hebben u echt nodig om ons verder bestaan te garanderen, om onze school en kinderen een toekomst te kunnen geven en om ons project te laten groeien.  We vragen oprecht uw steun, open uw hart en sponsor een kindje of ons project .

Voor zelfstandigen of bedrijven is er een factuur te verkrijgen voor hun totale sponseringbijdrage die 100% fiscaal aftrekbaar is.

Vanwege onze kleine en recente organisatie, is het niet mogelijk is om een fiscaal attest te leveren voor bijdragen van privé personen ( hopelijk wel mogelijk in de toekomst ).

U kan er ook van op aan dat 100% van uw bijdrage besteed wordt ten bate van onze kinderen in Oeganda.  Onze niet-Oegandese medewerkers (in België en Oeganda) zijn vrijwilligers.

Komt u onze school eens graag bezoeken, om een kijkje te komen nemen of als vrijwilliger ? U bent van harte welkom.  Indien u geïnteresseerd bent, geven wij met veel plezier meer inlichtingen.
Of kent u studenten die bij ons stage willen lopen ? Ook dat is mogelijk, mits duidelijke afspraken, natuurlijk.  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info.

We zijn ook nog op zoek naar mensen die zich kunnen bezig houden met het actief zoeken naar nieuwe sponsors (privé personen en/of zelfstandigen/bedrijven).  Dit is dan ook meteen een oproep naar mensen die ons willen helpen op dat gebied. We zoeken ook mensen die een etentje of een speciale avond willen inrichten ten voordele van onze school, en ook dit is niet gemakkelijk te vinden. Maar we blijven verder zoeken.

Alvast hartelijk dank aan iedereen die Cara Nova een warm hart toedraagt en ons project geholpen en gesteund heeft en/of wil (blijven) ondersteunen .

Cara Nova Rainbow Center vzw – Korporaal Tresigniesstraat 1, 1980 Zemst
www.canorce.org – info@canorce.org

BE34 7350 4156 5090
0477/25 71 72