De school

Ons project heeft als doelstelling om weeskinderen een kans te bieden om naar school te gaan, en dit vanaf 3 tot 18 jaar. Een goede opleiding geven, om zo een diploma te kunnen halen, is van levensbelang in Oeganda. Zo krijgen de studenten later een kans om werk te vinden, te kunnen overleven en hun familie te kunnen helpen. Na verschillende jaren de studies van steeds meer weeskinderen te sponseren in lokale scholen, hebben we in 2015 beslist om onze eigen school te bouwen.

In februari 2017 heeft de Cara Nova Rainbow Shool zijn deuren geopend. Het is een lagere school met internaat, hoofdzakelijk voor weeskinderen, omdat wij vinden dat elk kind recht heeft op een goeie opleiding, sociale omgeving én ontspanning. Weeskinderen zijn vaak geplaatst bij familie, vrienden, kennissen of buren… Wij willen hen in onze school een écht thuis-gevoel geven en hen voorzien van onderwijs, slaapgelegenheid, eten, praktijkvakken, opvoeding, gebed, sport en spel. Op deze manier krijgt elk kind de kans om een leven op te bouwen en wij ondersteunen dit met hart en ziel. “Home is where the heart is“, en ons hart is bij de kinderen, en de school is, letterlijk en figuurlijk, onze thuis !

De Cara Nova Rainbow School wil een voorbeeldfunctie zijn voor:

Vertrouwen

Vertrouwen is het sleutelwoord in onze school. We hebben vertrouwen in elkaar en we willen met een  gerust gemoed kunnen leven met elkaar. Vreugde en verdriet worden gedeeld. Kinderen moeten ook de zekerheid hebben dat de leerkrachten volkomen te vertrouwen zijn, zodat ze met eventuele zorgen en problemen bij hen terecht kunnen. Natuurlijk zijn er tussen kinderen grote verschillen. Dat is bij leerkrachten niet anders. Wij gaan ervan uit dat er voor die verschillen ruimte, aandacht en respect is.

Veiligheid

Onze kinderen moeten zich veilig voelen op onze school. Het gaat hierbij om fysieke en sociale veiligheid. De school moet een plek zijn waar de kinderen onvoorwaardelijk zich rustig kunnen  voelen en ongeacht hun (on-)mogelijkheden een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren.

Hygiëne

We leren onze kinderen persoonlijke hygiëne en netheid, zowel in de keuken, eetzaal, slaapzaal, klaslokalen als op de speelplaats. Vooral in de toiletten zal er een grote controle zijn op netheid en properheid. Hygiëne is zeer belangrijk, om het risico op ziektes en parasieten zoveel mogelijk te beperken. Wij willen een gezonde omgeving voor onze kinderen. Bovendien zijn de schoolgebouwen en -omgeving ook het uithangbord van de school.

Momenteel maken 250 weeskinderen deel uit van de Cara Nova Rainbow School familie. We hopen dat het aantal in de toekomst nog zal toenemen, en dat we onze school nog verder zullen kunnen uitbreiden.