Het schooljaar 2022 is ten einde

Het schooljaar 2022, het eerste volledige schooljaar in Oeganda sinds de start van de Corona pandemie, is voorbij.  Het was zeker geen makkelijk jaar – hierover later meer – maar het schooljaar was zeer succesvol.

In 2022 telde onze school 620 leerlingen, ongeveer evenveel jongens en meisjes, 169 in de kleuterschool en 451 in de lagere school, waaronder 357 internen en 189 kansarme (wees)kinderen.

Academisch gezien hebben we het zeer goed gedaan, mede dankzij een nieuwe onderdirecteur en studiemeester, 2 ervaren mensen met een hart voor de school, en natuurlijk ons enthousiast lerarencorps.
Alle 36 leerlingen van het zevende studiejaar zijn met glans geslaagd voor het PLE staatsexamen (Primary Leaving Exam) en hebben hun diploma behaald.  Onder hen waren 17 weeskinderen. Dit geeft ons een fantastische stimulans om verder te doen.

Computerlessen, sport en lessen in beroepsvaardigheden, d.w.z. naai- en landbouwlessen, zijn heropgestart en geïntegreerd in het lessenrooster. 
En dit jaar zijn de eerste certificaten uitgereikt aan de leerlingen van het 6de leerjaar die de naai- of landbouwcursus, naar keuze, allemaal met succes hebben beëindigd.

Ook op andere vlakken waren de leerlingen van onze school succesvol:
– Ons koor is verkozen tot beste kerkkoor van “Matale parish” , deze bevat 7 parochies.
– Onze leerlingen behaalden ook de hoogste score voor catechese van alle vormelingen.
– Onze voetbalploeg heeft de beker gewonnen op het scholentoernooi.

Allemaal redenen om super trots te zijn !

Verleden jaar hebben we ook de eerste “Cara Nova Games” georganiseerd, een sport- en spelevenement voor de hele lagere school, met voetbal, netbal, atletiek en spelletjes zoals touwtrekken, zaklopen, hindernissenparcours, e.d. De kinderen hadden super veel plezier in alle activiteiten en iedereen, supporterde uit volle borst, zowel de kinderen als het schoolpersoneel.

Wat de schoolinfrastructuur betreft, hebben we een nieuwe overdekte polyvalente ruimte gebouwd, die gebruikt wordt als eetzaal, vergaderzaal, speelzaal, feestzaal en klaslokaal.

Bibliotheek : We hebben ook een ruimte als bibliotheek ingericht, met studie- en leesboeken.  Daar kunnen leerlingen studeren, en komt elke klas één keer per week boeken lezen.  Zo kunnen ze hun kennis van het Engels verbeteren en meer leren over dingen die hen interesseren.  En de groten lezen voor aan de kleintjes.


Financieel was het echter een moeilijk jaar :

Zoals eerder vermeld was 2022 ook een zwaar jaar.
In Oeganda is varkenspest uitgebroken en ook wij zijn al onze varkens, 223 stuks, verloren.  Een echte ramp, ook op financieel vlak. Bovendien heeft de economische crisis in Oeganda enorm toegeslagen en prijzen, ook van voedsel en basisproducten, zijn verleden jaar verdubbeld tot verviervoudigd.  De impact is enorm, meer en meer gezinnen komen in de armoede terecht en moeten vechten om te overleven. 
Er was natuurlijk ook een grote invloed op het schoolbudget.  Begrijpelijkerwijs waren er meer mensen die het school/internaatgeld niet konden betalen (voor niet-gesponsorde kinderen).
De hoge prijzen, vooral voor voedsel, waren ook belangrijk.  Zo hebben we voor de schoolmaaltijden bijvoorbeeld 36 ton mais en 18 ton bonen aangekocht aan gemiddeld tweemaal de normale prijs. 

Maar ondanks deze tegenslagen onthouden we vooral de mooie momenten en succesvolle activiteiten en resultaten van het schooljaar 2020. We zijn super trots op ons hele team en vooral op de (arme) kinderen.

En we danken onze sponsors van harte voor hun vrijgevigheid, die het ons mede mogelijk maakt om kwaliteitsonderwijs onderwijs aan te bieden, ook aan de allerarmsten.