De balans van alweer een moeilijk jaar

Corona beheerst al twee jaar ons aller leven. Maar voor de meer dan 10 miljoen schoolkinderen in Oeganda zijn de gevolgen ronduit rampzalig.  Ze zijn al bijna twee jaar lang niet of amper naar school geweest door de langste schoolsluiting ter wereld wegens Covid-19 (sinds maart 2020).  Zo verloren ze niet alleen de kans op onderwijs, maar ook elke dag een warme en voedzame maaltijd, gezondheidszorg, een geborgen omgeving en vooral voor de internen, goed onderdak, goede hygiëne en een tweede “thuis”.  Door de lockdowns zijn meer en meer gezinnen in de armoede terechtgekomen, er is meer kinderarbeid, meer huiselijk geweld, er zijn meer tienerzwangerschappen en meer tieners gaan werken of komen in de criminaliteit terecht. Er wordt verwacht dat een deel van de kinderen, vooral tieners, nooit meer terug naar school zullen gaan, en er wordt gevreesd voor een verloren generatie tieners.

Ook scholen en hun personeel hebben het zeer moeilijk gehad.  Veel leraars en ander personeel hebben noodgedwongen andere bronnen van inkomsten moeten zoeken, en keren misschien niet meer terug.  Er zijn ook scholen die permanent hun deuren hebben moeten sluiten.

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van juli, is ook Cara Nova Rainbow School alleen in de eerste helft van dit jaar enkele maanden open geweest, voor sommige klassen nog geen maand… Voor de rest van het jaar is onze school alweer volledig gesloten gebleven. Gelukkig hebben de leerlingen van het laatste leerjaar begin dit jaar ten minste kunnen afstuderen, en zijn ze zoals u weet allemaal met glans geslaagd !  En het liedje en dansje dat 4 van onze meisjes op TV hebben mogen brengen voor de verjaardag van de koning van Boeganda was natuurlijk een enorme eer voor onze school.

Tijdens de sluiting hebben we ons best gedaan om de kinderen een minimum aan thuisonderwijs te blijven aanbieden, wat niet eenvoudig is zonder internet.  Enkele leraars hebben maandelijks pakketten samengesteld met taken die de kinderen thuis konden maken, om hun kennis een beetje te kunnen bijhouden. Spijtig genoeg konden we op die manier slechts een 25% van de kinderen bereiken.

Ondertussen hebben we wel onze landbouw- en veeteeltactiviteiten verder gezet.  Vooral onze varkenskwekerij heeft het goed gedaan en voor een beetje inkomen gezorgd om de lopende kosten van de school te helpen dekken, samen met de donaties van jullie, onze gulle sponsors.

Maar ook hier hebben we een tegenslag gehad.  In september is er een koeienziekte uitgebroken, die spijtig genoeg het leven heeft gekost aan Bella, de grootste en beste van onze drie koeien en haar ongeboren kalf, en aan Salomon, onze stier en haar zoon.  Gelukkig hebben onze andere twee koeien, Martha en Alice, en Alice’s kalfje, Betty, het wel overleefd.

Verleden maand heeft president Museveni aangekondigd dat de scholen op 10 januari eindelijk terug open gaan.  De volgende schooljaren zal de leerstof aangepast worden om een deel van de verloren scholing te kunnen inhalen.

We zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.  We kijken er allemaal naar uit om de school weer te kunnen openen voor alle leerjaren en om onze extra lessen in beroepsvaardigheden (computer, naaien en landbouw) terug te kunnen opstarten. Na de lange sluiting zijn we er allemaal meer dan klaar voor om er, samen met de kinderen, opnieuw in te vliegen.  We hopen dat we de meeste van onze leerlingen zullen terugzien en vele nieuwe leerlingen zullen kunnen verwelkomen, ook de meest kwetsbare, mede door uw steun.

U ziet dat steun voor wees- en andere kansarme kinderen in Oeganda door de pandemie belangrijker is dan ooit.  Anders zijn ze verloren.

Beste sponsors, nogmaals van harte bedankt voor uw vrijgevigheid in het verleden en in de toekomst vanwege het hele bestuur, al onze medewerkers en leraars en vooral van de kinderen zelf. Hebt u vrienden of kennissen die geïnteresseerd zouden zijn in ons schoolproject en eventuele sponsoring, laat het ons weten of vraag hen om contact met ons op te nemen.

Wij en de kinderen zijn u eeuwig dankbaar.