Het jaar super goed begonnen, maar spijtig genoeg weer in lockdown

De eerste helft van 2021 is alweer een bewogen tijd geweest voor onze school in Oeganda.

Laten we beginnen met het goede nieuws:

Nadat het 7de leerjaar verleden jaar in oktober de lessen terug had hervat, zijn de leerlingen eind maart afgestudeerd.  We zijn super fier dat ze allemaal met glans geslaagd zijn voor het staatsexamen, en dit ondanks het moeilijke jaar.  Een dikke proficiat aan alle kinderen, en ook aan de leraars en andere medewerkers die hebben meegewerkt aan dit prachtig resultaat !

Sinds het begin van het jaar zijn alle andere klassen van de lagere school stilaan terug van start gegaan, en in mei is ook de kleuterafdeling terug opengegaan.  We waren allemaal opgelucht dat de school na meer dan een jaar eindelijk weer volledig open was, en ook de kinderen waren super blij om eindelijk terug te kunnen leren, want afstandsonderwijs bestaat niet in Oeganda.  We moesten helemaal opnieuw beginnen en wisten niet wat we moesten verwachten.  Maar tot onze verbazing hadden we in mei al terug 620 leerlingen, waarvan bijna 400 internen.

Door de lange sluiting verleden jaar, hebben we enkele leraars en andere werknemers moeten vervangen die uit noodzaak een andere job hebben moeten zoeken. In Oeganda is er geen werklozensteun en de gedeeltelijke vergoeding die we hebben doorbetaald aan diegenen die niet aan het werk konden blijven was gewoon niet genoeg om hun gezin te onderhouden.

We hebben ook een nieuwe onderdirecteur aangesteld , een man met veel ervaring die echt een hart heeft voor onze school en onze kinderen.  Hij is dynamisch en ondernemend en een enorme aanwinst om onze school- en nevenactiviteiten te verbeteren en uit te bouwen.

Door de lange sluiting verleden jaar, hebben we enkele leraars en andere werknemers moeten vervangen die uit noodzaak een andere job hebben moeten zoeken. In Oeganda is er geen werklozensteun en de gedeeltelijke vergoeding die we hebben doorbetaald aan diegenen die niet aan het werk konden blijven was gewoon niet genoeg om hun gezin te onderhouden.

We hebben ook een nieuwe onderdirecteur aangesteld , een man met veel ervaring die echt een hart heeft voor onze school en onze kinderen.  Hij is dynamisch en ondernemend en een enorme aanwinst om onze school- en nevenactiviteiten te verbeteren en uit te bouwen.

Onze landbouw- en veeteeltactiviteiten doen het goed.

De varkenskwekerij loopt goed. Onze varkenspopulatie is aan het groeien.  Momenteel hebben we 16 zeugen, 2 beren en 67 biggen . De stallen zijn dan ook vergroot .

We hebben in mei ook de mais geoogst die we zelf geplant hadden, ongeveer 2 ha. De maisplanten worden volledig geconsumeerd. Van de maiskolven wordt maismeel gemaakt, het hoofdbestanddeel van “posho”, de basisvoeding van onze kinderen. Zo’n 25% pulpoverschot wordt vermalen tot voedsel voor de varkens, en het loof wordt verhakseld tot voer voor de koeien.

Tot begin juni ging alles dus zeer goed in onze school…  Maar spijtig genoeg kunnen de dingen snel veranderen…  De Indische variant van Covid-19 stak plots de kop op in Oeganda en sloeg heel snel heel hard toe.  Tegen het midden van juni was het hele land terug in lockdown en zijn alle scholen weer volledig gesloten.  Een ramp voor onze school en voor de kinderen.  Na slechts enkele maanden moest iedereen terug naar huis, opnieuw geen onderwijs meer voor de kinderen en alle inzet en initiatieven alweer de kop ingedrukt.

Momenteel zitten we midden in de lockdown die nog minstens duurt tot midden augustus, maar naar alle waarschijnlijkheid met één of misschien wel meerdere maanden zal worden verlengd, als de situatie niet snel verbetert. We wachten allen met een bang hart af wat de toekomst zal brengen. We geven niet op en bidden dat we onze school snel terug kunnen heropenen.                 

Op persoonlijk vlak is er wel nog heugelijk nieuws : Onze directeur Dirk en zijn vrouw Resty verwachten volgende maand hun 2de kindje, een jongen deze keer. Een meisje en een jongen, dus de opvolging van Cara Nova is verzekerd ! 😊

Beste sponsors, wij willen u allemaal nog eens van harte bedanken voor uw trouwe steun aan ons school en onze kinderen. Hebt u vrienden of kennissen die geïnteresseerd zouden zijn in ons schoolproject eventuele sponsoring, laat het ons weten of vraag hen om contact met ons op te nemen. Vooral in deze nog altijd extra moeilijke tijden kunnen we echt alle hulp gebruiken.