Hoera, terug naar school !

Op maandag 3 februari is het nieuwe schooljaar in de Cara Nova Rainbow School in Oeganda gestart.  Het is een drukte van jewelste op school…  Iedereen heeft boeken en schrijfgerief gekregen, hun uniformen worden op maat gemaakt, en de internen hebben beddengoed en pyjama’s gekregen.

Iedereen is enthousiast om er weer in te vliegen, het hele schoolteam en ook de kinderen ! Ze zijn blij dat ze weer naar school kunnen,  vooral de weeskinderen en andere kansarme kinderen… dankzij hun peters en meters.  Want zonder hen zouden zij deze kans niet krijgen.

Bedankt sponsors om de kinderen een opleiding en zo een toekomstperspectief te bieden !  Ze hebben uw steun hard nodig !