Bouw van aparte kleuterafdeling

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn volop aan de gang.  Aangezien we verleden jaar al plaats te kort begonnen te krijgen (sommige klassen telden al een 70-tal kinderen), en dit jaar nog meer leerlingen verwachten, hebben we besloten om de school verder uit te breiden en nieuwe klassen te voorzien.
Momenteel zijn de kleuter- en lagere school in één gebouwencomplex ondergebracht, met een gemeenschappelijke speelplaats.  Zoals bij ons, moeten ze ook in Oeganda normaal gescheiden zijn.  Daarom zijn we begonnen met de bouw van een aparte kleuterafdeling, afgescheiden van de lagere schoolklassen.  Zo krijgen de kleuters hun eigen terrein, met eigen klassen en een eigen speeltuin.  Hierdoor komen er ook enkele lokalen vrij in het huidige gebouw, zodat we de grootste klassen van de lagere school kunnen splitsen.  Bedankt, sponsors, voor uw bijdragen !