Onze eerste klas is afgestudeerd

Ons derde schooljaar zit erop.  We hadden dit jaar 523 leerlingen, waaronder 197 gesponsorde kinderen.  Hartelijk bedankt aan al onze sponsors voor uw steun !
Iedereen heeft dit jaar weer hard gewerkt, zowel de leraars en andere medewerkers van de school als de kinderen.  En de leerlingen van ons eerste 7de leerjaar zijn dit jaar afgestudeerd (in Oeganda heeft de lagere school 7 studiejaren).  We zijn super trots !